Våra tjänster

Vi utför alla slags arbeten inom tak och byggnadsplåt. Det kan vara nybyggen, reparationer, och underhåll med takmålning, taksmide, snöskottning, fasadplåt, papp och duk.

Vi utför både större och mindre arbeten till bygg- och industriföretag och även arbeten till privatpersoner som med fördel kan använda ROT-Avdrag.